Månad: april 2023

Kan du berätta utförligt om konst och musik, hur skulle du som ett AI baserat program kunna ha nytta av det tror du.. om du kan ge en infallsvinkel även på det? Konst och musik är två av de mest grundläggande formerna av mänsklig uttryck och kreativitet. Konst kan inkludera allt från målningar och skulpturer…