Bukplastik

Specialisering – Plastikkirurgi

Att välja vilket område man som läkare ska specialisera sig inom är ett stort beslut som påverkar hela den fortsatta karriären. Just därför är det viktigt att noga tänka igenom sina möjligheter och fördelaktigheten skaffa sig praktiskt erfarenhet på relevanta avdelningar. 

Plastikkirurgi är ett växande område och enligt läkarförbundets senaste prognoser är det den specialiteten som kommer ha i särklass störst brist på läkare de närmaste fem till tio åren. Denna trend ser vi på Kista Klinik på med största allvar. Plastikkirurgi är en viktigt och fascinerade specialitet som erbjuder stora möjligheter för ambitiösa kirurger, både inom privat sektor och hos allmänna sjukvården.

Mot bakgrund av detta erbjuder vi tio stycken så kallade “shadowing” platser för drivna AT-läkare som överväger att söka en ST-tjänst som specialist inom plastikkirurgi. Vi inriktar oss på läkare som precis ha börjat, eller är i ansökningsprocessen till, en ST-tjänst inom de kirurgiska specialiteterna. Dock är vi villiga att göra undantag för den rätta kandidaten. Vår bedömning är att den kommande bristen på plastikkirurger är en konsekvens av bristande engagemang från privata vårdkliniker att erbjuda ST-tjänster och andra möjligheter för AT-läkare att skapa sig en bild av vad en karriär som plastikkirurg innebär. Detta projekt är vårt sätt att bryta detta mönster.

Kista klinik är en av nordens främsta skönhetskliniker. Vi har de mest erfarna och ambitiösa kirurgerna och strävar ständigt efter att rekrytera de vassaste läkarna. Våra förstklassiga lokaler, generösa erbjudande, betoning på vidareutbildning, och uttalade ambition att vara norra Europas mest innovativa plastikirurgipraktik har gjort att vi kan kalla de ledande plastikkirurgerna våra medarbetare och att vi starkt bidragit till utvecklingen av de senaste metoderna. Mommytuck är exempelvis en teknik som en tidigare chefsläkare på Kista klink utvecklat och raffinerat under hans anställning hos oss.

Koncept med “shadowing” innebär att du som student följer en praktiserande specialist. På vår klinik är kommer alla AT-läkare att få följa fem stycken erfarna kirurger under fem veckor för att sedan spendera en vecka på en valfri underavdelning där du helt fritt kan välja vilket område du vill lära dig mer om. Celluplastik är ett populärt val. Bukplastik är ett annat. 

Platserna är betalda, lönen motsvarar en senior undersköterskas. 

Ansök senast den första december. Bifoga CV, personligt brev och en uppsats på max tre hundra ord och motivera varför just du ska få en plats. Berätta också varför du är intresserad av en karriär inom plastikkirurgi. Programmet kan påbörjas nästan när som helst på året. Dock har vi som sagt ett begränsat antal platser och vi kan endast ta emot två stycken kandidater i taget. 

Vi på Kista klinik ser fram emot att läsa era ansökningar och att så småningom ta emot tio stycken taggade AT-läkare.