Om oss

Fri musik åt alla! Önsketänkande! Men du kan i alla fall läsa om vart du skall vända dig för att kunna lyssna på din favorit musik nästan gratis! 😉 😀

FRIM är en förening som vill sprida och spela fri improviserad musik. Vi vill att fler ska upptäcka improviserad musik och hur mycket det ger både lyssnare och utövare. Medlemmar kan alla bli som är intresserade av fri improviserad musik, såväl musiker som andra intresserade. Vi arrangerar konserter, festivaler, workshops och andra möten med musik.

Gå med i frims egroup!

Info om konserter och andra nyheter av improviserat intresse.

Prenumerera på listan genom att maila:

[email protected]

eller

http://www.egroups.com/group/frim

Kort om FRIM:s historia

FRIM – Föreningen Fri Improviserad Musik väcktes efter en lång sömn.

Torsdagen den 19 november -98 hölls ett stormöte på Fylkingen i Stockholm, där ett tjugotal av de i och kring Stockholm aktiva improvisationsmusikerna deltog. Situationen och framtiden för improvisationsmusiken i Sverige togs upp och ganska snart nåddes ett samförstånd om följande punkter:

FRIM, som bildades 1976 och avsomnade ett tiotal år senare, skulle aktiveras igen. Under vilket namn var oklart, men till slut valdes att behålla det gamla. Improvisationsmusiker och även andra intresserade är välkomna som medlemmar.

FRIMs aktivitet startade med den stora festivalen SOUNDS-99 på Fylkingen för att mönstra aktiviteten hos den svenska improvisationsmusiken, och dokumentera denna i bok och cd, såsom SOUNDS-festivalen gjorde 1989 (i form av dubbel-lp på Blue Tower Records, SOUNDS -99, trippel-cdn är nu klar och kan beställas från Andra Böcker och Skivor.). Mycket vatten har flutit under broarna på tio år och aldrig har aktiviteten varit så hög som nu, med så många unga musiker som tillkommit.

Redan ett halvår efter SOUNDS -99 genomfördes en tvådagars-festival under namnet Vårflod -00, som återkom åren efter som Vårflod -01 och Vårflod -02 .

En konsertserie började våren -99 på Anagram Skivaffär, Tulegatan 33 i Stockholm. Under hösten -99 fortsatte den med ungefär en konsert per månad. Under våren -00 var aktiviteten på is, men på hösten kom den igång under namnet SUBTONES i Stampens källare. Våren -01 flyttade den under namnet IMPROBAR till Fylkingens foajé.

Sedan november 2000 har FRIM haft årliga internationell festivaler. För SOUNDS 2000 var Kjell Nordeson, David Stackenäs, Hans Olding och Stefan Wistrand ansvariga. Det blev 19 deltagande musiker, varav 5 internationella. Festivalen ägde rum den 9-10 november -00. Åren efter genomfördes SOUNDS 2001
och SOUNDS 2002.

En ny festivalserie inleddes 2003 med LJUD OCH OLJUD PÅ JAZZFESTIVALEN.

FRIM anordnar konserter en gång per månad på Glenn Miller Café (sedan hösten 2004) respektive Café Aguèli (sedan våren 2005).